Om oss

SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET

Svenska Humanistiska Förbundet, bildat 1896, är en öppen rörelse för alla som är intresserade av humanistisk bildning. Förbundet för vidare och omprövar ett humanistiskt bildningsarv samt håller diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med bl.a. föreläsningar, debatter, resor och skriftutgivning.

 

Förbundet står politiskt och religiöst helt neutralt och har idag ca 4 500 medlemmar som är organiserade i drygt 30 lokalförbund, vilka på flera håll har en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden.

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

 

Klicka här för att komma vidare till riksföreningen och läsa mer på deras sida: Svenska Humanistiska Förbundet.

STYRELSEN I VARBERGS HUMANISTISKA FÖRENING

Kassör:

Göran Lückander

0706-517 672


Sekreterare:

vakant

Klubbmästare:

Monica Larsson

0706-425 018


Ledamöter:

Lena Andersson, 0705-740 037

Birgitta Lejon, 0706-338 458

Annsofi Aurell, 0709-820 198

Peter Hasselström, 0706-411 392

Ordförande:

Peter Börjesson

0734-151 446


Vice Ordförande:

Pär Andin

0733-039 511
VARBERGS HUMANISTISKA FÖRENING