Höstprogram

HÖSTENS PROGRAM 2023

25 SEPTEMBER 2023

JUDARNAS HISTORIA I SVERIGE

Carl Henrik Carlsson, Fil. dr.


30 OKTOBER 2023

SPÄNNANDE NEDSLAG I VÅR KONSTHISTORIA

Lovisa Törnsten

27 NOVEMBER  2023

REVYKUNGEN KARL GERHARD - SVERIGES MODIGASTE MAN 

Peter Börjesson

Vid årets sista föreläsningstillfälle återkommer föreningens ordförande  som föreläsare och talar om Karl Gerhard. 


Karl Gerhard var en av 1900-talets mest märkvärdiga personligheter inom den svenska underhållningsbranschen. Han var en man med många strängar på sin lyra och verkade som både författare, teaterdirektör, revyförfattare, kuplettförfattare, kuplettsångare och skådespelare. Föredraget illustreras med både musik och bilder.


(Foto: Gösta Glase, Nordiska Museet)

Till vardags är föredragshållaren chef för auktionshuset Bukowskis kontor i Göteborg och specialist på konst men många känner säkerligen igen henne ifrån tv-programmet ”Kontrapunkt” där hon och hennes medtävlande rönte stora framgångar.


Vi får här lyssna till ett spännande föredrag om intressanta företeelser i vår konsthistoria.


Foto: Bukowski

Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-talet utan att behöva konvertera till kristendomen, även om det länge fanns många restriktioner.


Carl Henrik Carlsson ger oss en imponerande exposé över Sveriges judiska historia, från den blygsamma början fram till nuet.

Alla höstens sammankomster går av stapeln kl 19:00 på Varbergs Teatern, Engelbrektsgatan 7, 432 80 Varberg.

Ingen föranmälan behövs till föredragen, men för icke-medlemmar finns biljetter att köpa i kassan på Varbergs Stadsbibliotek, Kulturhuset Komedianten.